Науково-педагогічний проект «Інтелект України»

12 жовтня 2016 року на базі Бережанської спеціалізованої школи І ступеня були проведені відкриті уроки у 2 класі учителем Купиною Іриною Федорівною за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» з предмету «Еврика» на тему «Твої відкриття. Математика» та  предмету «Людина і світ» на тему «Уявлення давніх людей про природу». Слід зазначити, що починаючи з 1 вересня 2015 навчального року курс "Інтелект України" впроваджений у навчальний процес Бережанської СЗОШ І ступеня.

Науково-педагогічний проект  «Інтелект України» спрямований на засвоєння духовного багатства, яке створювала українська нація.  Плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів відбуваються системно, за допомогою  різних форм та засобів, інтегровано, органічно й цікаво для дітей. Учні з задоволенням включаються в роботу, роблять висновки, висловлюють свої судження, дають оцінку, творчо працюють з матеріалом, що спрямований на виховання сучасної повноцінної, високоморальної особистості.

В 2006 році команда провідних вчених Харкова на чолі з доктором педагогічних наук Гавриш Іриною Володимирівною запропонували до впровадження власну концепцію виявлення, виховання й навчання обдарованих дітей, яка розроблена на основі як власних напрацювань, так і передових і найбільш ефективних відповідних методик.Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відео матеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Для прикладу, якщо на уроці "Читання" діти вивчали оповідання про соловейка, то на уроці "Я і Світ" вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, переглядають відео фрагмент з соловейком, чують його спів. 

Експериментальні навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів розроблено відповідно до наказів МОН України й оновленого Державного стандарту та Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.Додатково до загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, введені нові: "Навчаємося разом", на якому діти розвивають пам'ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет "Еврика", на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над рішенням складних задач. Завдяки тому, що під час розробки й апробації програми проект мав медико-психолого-психіатричний супровід провідних вчених Інституту здоров'я школярів та підлітків Академії медичних наук України, вдалося побудувати програму так, щоб зберігати оптимальний баланс психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого – втоми, втрати цікавості. Крім обов'язкових уроків фізичної культури, кілька разів впродовж кожного уроку учні беруть участь в музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовують релаксуючі елементи.

Програма передбачає також навчання дітей різноманітних прийомів навчально-пізнавальної дільності, сприяє формуванню таких якостей, як ініціативність, самоконтроль.

Гостями уроку були учителі шкіл міста та сіл Рай і Лісники і представники міської ради Захарків О.М. і депутат міської ради, член бюджетної комісії Гончак І.Р., оскільки фінансове забезпечення даного курсу частково здійснює Бережанська міська рада.

DSCN0740 min DSCN0741 min DSCN0754 min DSCN0759 min DSCN0760 min

Погода в Бережанах